HOME
Panevritmia
GALLERY
Panevritmia
140 години от рождението на Учителя Петър Дънов
Rila, Bulgaria' 04

editorial photography © Nick Chaldakov

Що е тогава “Паневритмия”?

Това е велика всемирна хармония на движението.

 

Има космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Това е онзи творчески ритъм, който е създал всичко, който организира всичко, който всичко претворява и гради. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр.

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения.

 

Използвана литература: www.beinsadouno.org www.panevritmia.info
Беинса Дуно, “Паневритмия”, 1938г

   
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
editorial photography © Nick Chaldakov
????????????? ??????????
GALLERY
NICK CHALDAKOV
???? ????
???????? ???? ??? ????
CONTACT NICK CHALDAKOV