HOME
TOUR DES ALPES 2016
GALLERY
ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОГРАФИЯ
GALLERY
Nick Chaldakov photographer
СПИСАНИЕ ФОТО АРТ РЕВЮ
w w w . c h a l d a k o v . c o m   s i n c e   1 9 9 9
PHOTOGRAPHY EXHIBITION_
project - adventure - protest
 
Ник Чалдъков работи по изложбата "Обиколкта на Монблан - 2" 2014 г. с фотоапарат SAMSUNG NX 300
Дизайн на плаката: Деян Романов_

Целта на проекта "Обиколка на Алпите 2016 г." е да се популяризира идеята за живот сред природата чрез фотоизложба и пътеводител. Те ще бъдат напълно безплатни за всички любители на планината и фотографията, здравословния начин на живот и приключенията. 
                                               
За планинските преходи ще изготвим пътеводител, който ще включва снимки, карти и подробно описание на маршрута. Ще предложим и съвети за минаването му и ще посочим каква екипировка е необходима. Планинският водач се публикува в онлайн списанието за фотография и начин на живот "ФАР" и е напълно безплатен. Той може да е от помощ на всеки като направи маршрута лек и интересен. 

Чрез подробна информация за живота сред природата целим да запознаем обществото с предимствата на този вид туризъм и ползата му за здравето и духа на човека.

_
TOUR DES ALPES 2016
Photography Exhibition - long distance trial
_
Photographers

NICK CHALDAKOV

VALENTINA KRYSTEVA

Nick web site: www.chaldakov.com
Valentina web site: valentina3793.wix.com

Представи си

Представи си, че няма държави.
Представи си всички хора
живеещи в мир.

Можеш да кажеш, че съм мечтател.
Но аз не съм единствения такъв.

Джон Ленън

Imagine

Imagine there's no countries
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

John Lennon

 
Излезте от офиса и живейте сред природата!
Get out of the office and start to live in nature!
 

Накратко

Казвам се Ник Чалдъков и съм фотограф с повече от 30 години опит. От дете участвам в изложби и имам множество награди. (Тук можете да видите пълния списък.) Учих фотография в Лондон през 1991-1992 г и от тогава работя като професионален фотограф. В момента преподавам фотография персонално в моето студио във гр. Варна, защото искам да споделя успеха си с младите таланти.

Свободното си време прекарвам в планински, като отразявам пътешествията си във фотографските изложби от поредицата “Живот сред природата”. Чрез силата на фотографията и популярността на името ми в България (нашите проекти имат широка медийна изява, повече информация за която можете да откриете тук) аз и моите ученици искаме да кажем на хората:

“Излезте от офиса и живейте сред природата!”

Имам три години опит с три успешно реализирани зелени фото-изложби - "TMB - 1" през 2013 г., "Обиколката на Монблан - 2" през 2014 г. и "Портрет на Матерхорн" през 2015 г. Сега се подготвям усилено за нов проект, обединяващ приключение, протест и фотоизложба "ОБИКОЛКАТА НА АЛПИТЕ 2016 г.".

За 60 дни ще направим пълна обиколка на Алпите. Ще вървим по алпийските пътеки, носейки всичкия си багаж в раницата и спейки само на палатка, т. нар. диво къмпингуване (извън зоните за къмпинг). Ще снимаме начина си на живот и красотата на планината, за да покажем на хората, че животът сред природата е най-стойностният начин на живот. Той носи радост, здраве и баланс на духа. Чрез изложбите си искаме да повлияем на общоприетото мислене на хората и то да стане по-природосъобразно и хармонично с майката Земя! Нашите проекти казват

НЕ НА УРБАНИЗАЦИЯТА!

Философската част на проекта е, че животът сред планината води до космическо съзнание у човека, както е казал българският духовен учител Петър Дънов.

Short Summary

My name is Nick Chaldakov and I have been a photographer for more than 30 years. Ever since I was a child, I have been participating in photography exhibitions, bringing home many awards. (You can see a full list here.) I studied photography in London in 1991-1992 and I have been working as a professional photographer ever since. At the moment I offer private photography tutoring in my studio in Varna because I want to share my success with new talents.

In my spare time I hike the mountains and transform my experience into photography exhibitions from the series "Life in Nature". By the power of photography and the media coverage our projects receive (I am a renown photographer in Bulgaria and our projects are widely covered by the media, more information can be found here), my students and I want to tell people:

"Get out of the office and start to live in nature!"

I have three years of experience in successful eco projects, all resulting in photography exhibitions - "TMB - 1" in 2013, "Tour de Mont Blanc - 2" in 2014 and "A Portrait of Matterhorn" in 2015. I am now getting ready for my new project, which is an adventure as well as a protest, "TOUR DES ALPES 2016", and which will be followed by a photography exhibition under the same name.

For a period of 60 days we will make a full circle around the Alps, walking along Alpine trails with all our luggage in a rucksack. We will be tenting in the wild, i.e. outside camping zones. We will capture our way of life and the beauty of the mountain and we will show people that living in nature is the life most worth your while. It brings happiness, health and balance. By our exhibitions we aim to influence people's general way of thinking so that it becomes more nature-oriented and more in sync with Mother Earth. Our projects are

NO URBAN!

There is a philosophical end to our project as well. We follow the teaching of Bulgarian spiritual Master Petar Deunov (also known by his spiritual name Beinsa Douno) according to which living in the mountains makes one a cosmic man.

Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016

От какво се нуждаем и кога?
Фотографи: Ник Чалдъков и Валентина Кръстева

Препоръчителна сума: 14 000 лв
Минимална необходима сума: 10 000 лв.

За да реализираме проекта си се нуждаем от Вашата помощ за следното:

What We Need and when?
Photographer: Nick Chaldakov and Valentina Kristeva

Estimated project price: €7,000
Minimum amount required: €5,000

In order to complete our project, we need your help for the following:

ПОДГОТОВКА
Оборудване + тренировки: 4 000 лв.
Октомври 2015 - Юни 2016

TRAINING 2015 - 2016
Equipment + trekking: €2,000
October 2015 - June 2016

Закупуване на допълнителна (ние вече имаме част от нея) планинска екипировка – планински дрехи, обувки, палатки и т.н. Всичко това трябва да е леко, защото ще го носим постоянно в раницата в продължение на 60 дни докато вървим само пеша по едни от най-трудните алпийски пътеки за трекери: 1 500 лв.

Purchasing additional mountain gear (we already have some) - mountain clothing, shoes, tents etc. Everything has to be as light as possible because we will be carrying all in a rucksack on our backs for 60 days while walking along the toughest Alpine trails: €750

Закупуване на допълнителна (ние вече имаме част от нея) фотографска техника – лека и качествена, за да може да се носи лесно и да могат да се правят големи и качествени фотографски принтове за изложбата: 1500 лв

Purchasing additional photography equipment (we already have some) - again, as light as possible so that it is easy to carry and of as high-quality as possible so that we can have nice big prints for our exhibition: €750

Средства за поддържане на добрата ни физическа форма чрез планински преходи в българските планини, за да можем да извървим 60 дни по високите и трудни алпийски пътеки и да сме в добро състояние, за да можем да снимаме интересни фотографии: 1 000 лв.

Funds that would allow us to keep fit - trekking in the Bulgarian mountains so that we have the necessary training to walk for 60 days along the difficult Alpine trails and to be in good condition to take interesting photographs: €500

ОБИКОЛКАТА НА АЛПИТЕ 2016
Минимална необходима сума: 6 000 лв.
Юли - Август 2016

TOUR DES ALPES 2016
Minimum amount required: €3,000
July-August 2016

Разходи за транспорт от България до Алпите и спане в няколко хотела във връзка с предвижването до изходната точка на пътеката:
1 600 лв.

Transport expenses for the trip from Bulgaria to the Alps. Hotel accommodation in connection with getting to the starting point of the Alpine trail: €800

Разходи за храна по време на трека – от супермаркети и някой хижи. Ще минем през високи места, а там няма супермаркети за храна, което оскъпява храната на ден: 3 000 лв.

Expenses for food during the trekking - from supermarkets and mountain hotels. We are going to pass by some high places with no supermarkets nearby, which increases the price of food per day: €1,500

Разходи за спане на къмпинги по време на трека в Алпите. Ако метеорологичните условия не позволяват, може да се наложи да спим няколко пъти и на хижа: 1400 лв.

Expenses associated with camping in camping zones during the trekking in the Alps. If the weather is bad, we might have to spend a few nights in mountain hotels: €700

ОБИКОЛКАТА НА АЛПИТЕ 2016 + Препоръчителна сума (за използване само в кризисни ситуации): 2 000 лв
Юли - Август 2016

TOUR DES ALPES 2016 + Amount to be used only in crisis situations: €1,000
July-August 2016

Запасни пари за закупуване на нова екипировка ако се повреди наличната с която сме тръгнали:
1 000 лв.

Spare cash for purchasing equipment in case our equipment is damaged:
€500

Запасни пари за спане в хижи ако времето се развали докато сме на високо: 1 000 лв.

Spare cash for mountain hotel accommodation if weather is bad while we are high up in the mountain: €500

ИЗЛОЖБА
Препоръчителна сума: 2 000 лв.
Октомври 2016

EXHIBITION
Recommended amount: €1,000
October 2016

Средства за копиране на фотографиите на качествени и големи изложбени фото принтове: 1 200 лв

Funds to make big, high-quality prints for our exhibition: €600

Средства за наемане на галерия за излагане на принтовете: 400 лв.

Funds to rent a gallery to exhibit the prints:
€200

Средства за организиране на изложбата – покани, почерпка и откриване: 400 лв.

Funds for arranging the photography exhibition - invitations, opening and refreshments: €200

ОБЩО 14 000 лв.

Общите разходи за проекта възлизат на около 14 000 лв. От собствените си средства ще осигуря 4 000 лева, но трябва да наберем останалите 10 000 лв, затова имаме нужда от Вашата помощ.

TOTAL €7,000

The current estimate of project costs is €7,000. I will use €2,000 from my personal funds but I still need to raise the remaining €5,000 to ensure the success of the project.

 

За реализиране на нашия проект се нуждаем от 10 000 лв.
Налични средства: 5600 лв.

We need to raise EUR 5 000 for our project.
We have available: €2800

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 1 Юли 2016 г.
STRAT THE PROJECT: 1 July 2016
Нуждаем се от: 4400 лв
We need: €2200
   

СПОНСОРИРАЙ
SPONSORSHIP

1. PayPal to ID: nickchaldakov @ yahoo.com

 
 

3. BANK TRANSFER:
UNITED BULGARIAN BANK
IBAN: BG14 UBBS 8002 1402 2545 10
SWIFT CODE (BIC): UBBSBGSF

4. BUY MY STOSK PHOTOGRAPHS:
www.500px.com - Canada
www.alamy.com - UK

БЛАГОДАРЯ !
THANK YOU !
MERCI !
GRAZIAS !
GRAZIE !
СПОСИБО !
DANKE !
TAK !
XIÈXIÈ !
TEŞEKKÜR EDERIM !
DÒJEH !
M̀HGÒI !
DANK U !
KÖSZÖNÖM !
DĚKUJI !
MULTUMESC !

Ако желаете, можете да закупите снимки от нашите реализирани проекти. По този начин ще подпомогнете новия.

You can purchase photographs from the projects we have already completed, thereby supporting our new project.

Ture de Monblan '2013
Tour de Mont Blanc - 2 '2014
Portrait of a Matterhorn '2015
 
 
._ СПОНСОРИ    
SPONSORS_
 
Olimpus Bulgaria Спонсор на Ник Чалдъков
MSR
http://www.elitemountainsupplies.co.uk
_ МЕДИИ КОИТО НИ ПОДКРЕПЯТ
._ MEDIA WHO SUPPORT US_
Новини Варна
ПЕТЕЛ
БНТ
News Line BG
Културни новини
НОВА ВАРНА Bulgarian Busness Club
АФЕРА
НАКРАТКО
Градското Списание
http://www.e-vesti.co.uk
 
 
Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016

Вие ще получите
В зависимост от това с каква сума имате възможност да подкрепите нашия проект, Вие ще получите:

You will get
Depending on how much your donation is, we can offer you the following in return for your generosity:

10 лв.
Благодарности за Вашето дарениее!

€5
Thank you!

20 лв.
Името Ви
ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта

€10
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website

50 лв.
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Ще получите покана за двама души за откриването на изложбата

€ 25 
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
One invitation for two people for the exhibition opening

100 лв.
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Ще получите покана за двама души за откриването на изложбата
Един фотопринт с размер 24x36 cm 

€50
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
One invitation for two people for the exhibition opening
One print, size 24x36 cm 

200 лв
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Покана за двама души за откриването на изложбата
Един файл, от който можете да разпечатате арт принт

€100
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
One invitation for two people for the exhibition opening
One fine art print file

400 лв.
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Две покани за двама души за откриването на изложбата
 Два принта с размер 50 x 70 cm

€200
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
Two invitationsfor two people for the exhibition opening
 Two prints, size 50 x 70 cm 

600 лв.
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Три покани за двама души за откриването на изложбата
Три принта с размер 50 x 70 cm 

€300
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
Three invitations for two people for the exhibition opening 
Three prints, size 50 x 70 cm

1000 лв. СПОНСОР
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Името Ви ще бъде посочено на уеб сайта на проекта
Три покани за двама души за откриването на изложбата
Три принта с размер 50 x 70 cm 
Фирмата Ви ще бъде рекламирана във Фейсбук
Фирмата Ви ще бъде рекламирана на уеб сайта на проекта
Фирмата Ви ще бъде рекламирана на откриването на изложбата

€500 SPONSOR
Your name included in the Facebook event 
Your name included on the project website
Three invitations for two people for the exhibition opening 
Three prints, size 50 x 70 cm 
Your company will be promoted on Facebook
Your company will be promoted on the project website
Your company will be promoted at the opening of the exhibition

1500 лв. "7 ДНИ ПО ПЪТЕКАТА" - Фото уъркшоп
Името Ви ще бъде посочено в събитието във Facebook
Три покани за двама души за откриването на изложбата
Името Ви ще бъде представено на уеб сайта на проекта с кратка биография
Ваши фотографии ще бъдат представени на уеб сайта на проекта
Ще вървите с нас по пътеката в продължение на 7 дни и ще снимате с Ник Чалдъков
Ваши фотографии ще участват в изложбата TOUR DE ALPS 2016

€750 "7 DAYS ON THE TRAIL" -
Your name included in the Facebook event 
Three invitations for two people for the exhibition 
Your name will be presented on the project web site with a short biography
Your photography will be presented on the project web site
You will be walking with us on the trail for 7 days and you will be taking pictures together with Nick Chaldakov
Some of your photographs will be included in the TOUR DE ALPS 2016 photography exhibition

Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016

Въздействието

Проектът "Обиколка на Алпите 2016 г." цели да убеди хората, че те трябва да напуснат офиса или комфорта на дома си и да прекарват повече време в природата. Само там можем да открием истинското си "аз".

Опитвам се да популяризирам начин на мислене "Не на урбанизацията", защото забързаното всекидневие ни е превърнало в роботи. Бавно се убиваме като живеем в града. Ставаме, отиваме на работа, прибираме се вкъщи, прекарваме време с приятелите и семейството си, лягаме да спим. Този цикъл се повтаря ден след ден и ние започваме да приемаме за даденост красотата на природата - нейното спокойствие и могъщество. Бих искал да покажа на възможно най-много хора, че само като се върнат назад към природата ще открият живот, здраве и щастие. За мен природата е начин на живот и искам да споделя с другите тази си житейска философия.

Вече имам опит с три подобни проекта, а именно TMB 1 през 2013 г. (10 дни), TMB 2 през 2014 (20 дни) и "Портрет на Метерхорн" през 2015 г. (30 дни), всички отразени в национални и местни медии. Чувствам, че сега трябва да завърша 2-месечен проект, за да предизвикам себе си и за да бъда по реалистичен и убедителен като творец. Снимките, направени за период от 10 дни или дори месец показват само малка част от могъществото на природата. За да мога да дам реалистична картина на това колко невероятно е да се откъснеш от всичко, искам да се слея с природата. Това изисква повече време.

Разбира се, не мога да направя това сам и затова имам нужда от Вашата помощ.

The Impact

The "Tour de Alps 2016" project aims to convince people that they have to leave the office or the comfort of their home and spend time in nature. Only there can we be our true selves.

I am trying to promote a "No to urbanisation" way of thinking because the hustle and bustle of everyday life has turned us into robots. We slowly kill ourselves by living in the city. We get up, we go to work, we go home, we spend time with friends and family, we go to bed. This cycle is repeated day by day, making us take for granted the beauty of nature - its serenity and grandeur. I would like to show as many people as possible that only by getting back to nature will they find life, health and happiness. To me, the mountain is a way of life and I would like to share this philosophy with others.

I have already completed three similar projects, namely TMB 1 in 2013 (10days) and TMB 2 in 2014 (20 days) and "A Portrait of Matterhorn" in 2015 (30days), all of which extensively covered by national and local media, but I feel that I need to do a 2-month project to challenge myself and to be more realistic and convincing as an artist. Photographs taken during a period of 10 days or even a month would show just a speck of the mightiness of nature. To be able to give you a true picture of how amazing it is to get away from it all, I want to become one with nature, which requires more time.

Needless to say, I cannot do this on my own so I am asking for your help.

Изпитание на дълго разстояние

В продължение на 60 дни ще живеем само на палатка и в по-голямата част от трека ще бъдем извън къмпинг - "на диво". Обиколката на Алпите ще включва най-трудната пътека за трекери - Високия път от Шамони до Цермат. Пътеката минава на височина от 2000 до 3000 м. Ще се къмпингува на тези височини в дивата природа на Алпите. На места ще се използват къмпинги, където има такива, но те са малко по този път, който обикновено се минава за 14 дни. Ще вървим и по известната трансалпийска пътека Големото пресичане на Алпите - GR5. Тя започва от Женевското езеро и стига до Ница, Франция, с преобладаващо диво къмпингуване.

Обикновено се минава за около 40 дни. Оставяме си 4-5 дни за почивка, но в останалите 55 дена ще вървим постоянно по алпийските пътеки.

long distance trial

For a period of 60 days we will be living in tents and for most of the trekking we will be in the wild. The tour of the Alps will include the most difficult trekking trail - The Walker's Haute Route (Chamonix - Cermat). The trail runs at a height of 2,000 to 3,000 metres. We will be camping at these heights in the wild nature of the Alps. Where possible, we will be staying at camping sites. However, the camping sites on this trial, which can be completed in 14 days, are not that many. We will also walk on the famous transalp trail The Grand Traverse of the Alps -  GR5. It starts from the Jeneva lake and finishes at Nice, France, offering predominantly camping in the wild.

This trail usually takes approx. 40 days to complete. We leave 4-5 days for rest, but in the remaining 55 days we will be walking nonstop along the Alp trails.

Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016

Рискове и предизвикателства

Както споменах, имаме опит с планински преходи - повече от 10 години в българските планини и 3 години в Алпите. Имаме три успешно реализирани подобни проекта през последните три години, а благодарение на много внимателната ни техническа, физическа и психическа подготовка до сега не сме имали съществени проблеми.

В този контекст, единственият по-сериозен риск пред нашия проект е да не намерим нужните средства.


Risks & Challenges

I have been trekking in the Bulgarian mountains for more than 10 years and in the Alps - for three years. My projects have been successful thanks to the excellent technical, physical and mental training of my team, which has helped us avoid problems while high up in the mountains.

For this reason, the only risk I see for not completing the project is not raising the necessary funding.

 

Други рискове са:

Метеорологичните условия, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Ако нямаме късмет с времето в Алпите и не успеем да минем целия маршрут, ще направим част от него и пак ще има изложба.

Непредвидена травма на участник в проекта. Въпреки добрите тренировки и опита на екипа, винаги е възможна неправилна стъпка. Това би променило хода на проекта по неизвестен начин, защото не може да се предвиди какъв би бил проблемът. Такъв риск поемат и най-подготвените алпинисти, а какво да кажем за нас, които сме само трекери.

За да сведем рисковете до минимум, организираме проекта през летните месеци юли и август, които са най-подходящи за планински преходи във високите Алпи. Дали сме всичко от себе си да избегнем рисковете, но все пак всичко е в Божиите ръце.

Other risks include:

Weather conditions, natural disasters and other force majeure - if we are not lucky, we will not be able to complete the whole route, but we will definitely finish at least a part of it so the photographs and the exhibition are guaranteed.

A sudden injury of a project participant - despite the excellent training and the team's experience, stepping on the wrong foot is always possible. This could alter the course of the project in a manner we cannot foresee. All these are risks that not only trekkers but also experienced alpinists have to take.

To minimise the risk of injury and poor weather, we have scheduled this project for July and August, which are most suitable for trekking high in the Alps. We have done our best to avoid unpleasant surprises, but everything is in God's hands.

Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016

Други начини, по които можете да помогнете

Ако имате желание да подпомогнете проекта, но нямате средства за дарение, можете да разпространите нашата идея сред Ваши приятели в социалните  мрежи или в лични разговори да насочите вниманието към нашата зелена идея. Много често тази помощ е по-важна от парите, защото една добра мисъл помага повече от милион долара, както казва учителят Дънов.

За по-щедрите дарителите ще има грамота, подарък - фотографии от проекта, реклама по време на кампанията на проекта и лично участие в откриването на изложбата... Възможно е да предложим и други неща в личен разговор. Имената на всички дарители ще бъдат изписани на страницата на проекта и ще им бъдат изказани специални благодарности!

Оценявам много помощта Ви и сърдечно Ви благодаря!

Other Ways You Can Help

If you would like to help our project but do not have the means to do so, you can still help by sharing it with your friends on the social media, as well as by discussing this green idea with your friends. This help is often more important than money because as Master Petar Deunov says, a thought is worth more than a million dollars.

The more generous donors will receive a certificate, photographs from the project, advertising during the project campaign and a chance to participate in the opening of the exhibition in person. We might be able to offer other things to show our appreciation, but these can be arranged after a face-to-face conversation. All donors will be mentioned on the project website and special thanks will be extended to them.

Thank you very much for your assistance! It is highly appreciated.

Nick Chaldakov photography exhibition TOUR DE ALPS 2016
.. T V - BNT 2
ИНТЕРВЮ С НИК ЧАЛДЪКОВ БНТ2 '2015
ИНТЕРВЮ С НИК ЧАЛДЪКОВ БНТ2 '2014
ОТКРИВАНЕ НА ФОТОИЗЛОЖБА "ОБИКОЛКАТА НА МОНБЛАН '2013"
.. P R E S S

Нашите проекти са подкрепяни от: "Stenata" store, ECONT express, Extreme Sport, Casio Shop Bulgaria, Samsung Bulgaria, Olympus Bulgaria, Photosynthesis, Sportbox, Sunto, Myhost, Postcrossing, Niktrad co, the NGO "Prosperity for Varna" ...

НОВ ПРОЕКТ !
"Обиколката на Алпите 2016 г."
Културни Новини Фотоизложба "Обиколка на Алпите 2016 г."
Bulgarian Business Club Photography Exhibition - long distance trial
БГ Вестник Лондон Търся спонсори за “Обиколката на Алпите 2016"
Градското Списание Фотографът Ник Чалдъков се готви...
Накратко Ник Чалдъков се подготвя за нов проект
Нова Варна Варненски фотограф търси спонсори за ...
News line Фотограф с протест против урбанизацията
Накратко Наш фотограф търси помощ за новия си проект...
News line
Красотата на Алпите идва във Варна с фотографска изложба
Е-Вести Лондон
Живот сред природата – IV

"Портрет на Матерхорн 2015 г." - след заснимане
Културни Новини Портрет на Матерхорн 2015 г.
Нова Варна (интервю) Разказ за покорен „връх“ във фотографията
Новини Варна
"Портрет на Матерхорн 2015"
Нова Варна
Варненски фотограф покори Матерхорн със снимки
Петел Варненец засне снимки, за които всяка дума е слаба!
Накратко Ник Чалдъков засне портрет на Матерхорн 2015

"Портрет на Матерхорн 2015 г." - подготовка
Афера
Ник Чалдъков на крачка от мечтата...
Петел
Известният фотограф Ник Чалдъков е на крачка от мечтата
Нова Варна
Една крачка дели ВАРНЕНЕЦ да покори световни върхове!
Photo School
(интервю) Ник Чалдъков по пътя към Матерхорн
Нова Варна
(интервю) За предизвикателствата на фотографа...
Нова Варна
Фотографи правят невъзможното! Вижте тяхната история
Афера
Търсят се 4000 лв за "Портрет на Матерхорн" на Ник Чалдъков!
Петел Ник Чалдъков търси 6000 лева за проект-фотоизложба...
Морето.нет
Варненски фотографи търсят 4000 лева...

"TMB Обиколката на Монблан – 2" 2014 г.
Чавдар за Варна
Варненец тръгва на фотографска експедиция в ...
Чавдар за Варна Живота сред природата влиза в големия град
БНТ2 (репортаж) фото изложбата „Обиколката на Монблан – 2”
БНТ2 (интервю) Фото изложбата „Обиколката на Монблан – 2”
Градското списание Интервю за „Обиколката на Монблан – 2”
Бургас+ Бургазлия отрази във фотографии обиколката на Монблан
Морето.нет Фотоизложбата „Обиколката на Монблан 2”
Възход за Варна Хайде с нас на "Обиколката на Монблан - 2'
Чавдар за Варна
"Една изложба ... за повече природа"
Възход за Варна Чавдар Трифонов откри "Обиколката на Монблан - 2"

"TMB Обиколката на Монблан – 1" 2013 г.
БНТ2 (интервю) Фото изложбата „Обиколката на Монблан – 1”
Видео Откриване на фото изложбата „Обиколката на Монблан – 1”
ТВ Черно Море (интервю) "Обиколката на Монблан - 1'
О Варна Фотоизложба: „Обиколката на Монблан“ в галерия „Актив Арт“

C O N T A C T
O N L I N E

NICK CHALDAKOV

mobil: +359 (0) 888 79 75 41  

e-mail: nickchaldakov @ yahoo.com

www.facebook.com/chaldakov

 Find us on Facebook

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

VARNA, BULGARIA
E U R O P E
www.chaldakov.com is free photography gallery for you! 
Sponsor www.chaldakov.com to be free!
Y o u r   L i n k   H e r e !
ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОГРАФИЯ
GALLERY
NICK CHALDAKOV
ФОТО КУРС
СПИСАНИЕ ФОТО АРТ РЕВЮ
CONTACT NICK CHALDAKOV